Cụm Máy Chủ Đẳng Cấp
Open 10h00 05/05/2018
Exp : 150x - Drop : 30x
Ủy thác miễn phí
Resets Free

Phiên bản chuẩn - AntiHack Pro


Cụm Máy Chủ Phục Sinh
Ra mắt 10h00 02/02/2018
Exp : 150x - Drop : 30x
Ủy thác miễn phí
Resets Free

Phiên bản đặc biệt 5 năm Mu Sài Gòn


Cụm Máy Chủ Truyền Thuyết
Exp : 150x - Drop : 30x
Có Giới Hạn Resets - Không WebShop
Ra mắt vào tháng 11 - 2014


Hệ thống quản lý tài khoản MUSAIGON.VN Các thành viên vui lòng click vào hình ảnh để vào trang quản lý tài khoản của cụm máy chủ


MU Sài Gòn | MU Việt Nam | MU Miền Nam